İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN KİŞİSEL VERİLERE DAİR BİLGİLENDİRME


    İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla ETAŞ ELEKTRONİK TİCARET A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasıı Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

    Şirketimiz tarafından internet sayfası üzerinden elde edilen Ad-Soyad ve mail adresi bilgisi ile konu kısmında verilecek olan kişisel veriler;

    İletişim faaliyet süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet sunumu sonrası destek faaliyetlerinin icrası ile reklam-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

    Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan; bir sözleşme hükümlerinin icrası ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

    Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belrtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve iş ortklarına aktarılmaktadır.

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesine yer alan haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre ETAŞ ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.'nin Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No:21 Seba Bulvar D Blok (Seba Office Boulevard) Ofis 13-14-17/34485 SARIYER-İSTANBUL adresine yazılı olarak veya etas@etaselektronik.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz.